O nás

Poskytujeme kompletní služby v oblasti interiérové tvorby od návrhu koncepce daného prostoru, přes zpracování projektové dokumentace, až po samotnou realizaci interiéru. Každému projektu se snažíme vtisknout osobitý ráz a ve svých návrzích hledáme řešení, které odráží charakter a životní styl majitele.

Za velmi důležitý považujeme dlouhodobý a přímý vztah s klientem, který nám umožňuje vnímat všechny jeho potřeby a společně řešit vše co realizace přináší.

Nabízíme komplexní zaštítění projektu, kdy výhodou spolupráce je zastupování klientů ve všech fázích realizace a ulehčení velké míry starostí a komplikací, které každá stavba provází.

Postup:

1.schůzka – nezávazná konzultace 1,5 hod zdarma.

Návrhář Vás navštíví a prohlédne si místnost, která se bude upravovat. Zjistí k jakým účelům chcete místnost využívat, Váš styl, požadavky a finanční rozpočet. Doporučujeme nachystat si fotografie, výstřižky z časopisů nebo jiné materiály, které návrhářce pomohou poznat Vaše představy. Účelem schůzky je zjistit, jaké barvy, materiály a styl nábytku se Vám nejvíce líbí. Čím přesnější představu dáte návrháři v průběhu první schůzky, tím snadnější bude další spolupráce a volba stylu a barev v celé místnosti.

Tato konzultace je bezplatná a nezavazuje žádnou stranu k další spolupráci.


Pokud máte zájem o další spolupráci, firma  Decent Art® písemnou cenovou nabídku, kterou klientovi zašle ke schválení.
Před zahájením jakýchkoliv prací na vypracování návrhu interiéru je potřeba uhradit zálohu ve výši 75% z celkové částky. Sazba za vypracování návrhu interiéru jedné místnosti se pohybuje v rozmezí od 5 000,- do 10 000,- Kč dle velikosti místnosti. Zároveň je v ceně zahrnuta 2.,3. a 4. schůzka s návrhářem.

2. schůzka – zaměření místnosti

Po zaplacení zálohy přijde návrhář k Vám domů a zaměří místnost a načrtne její skicu. Zaznamená si rozmístění oken, dveří, radiátorů, zásuvek a vodoinstalaci.

3. schůzka – koncept návrhu

Návrhář přinese vypracovaný koncept návrhu, který je rozdělen na dvě části:
a/ nákres půdorysu – rozmístění nábytku a vybavení místnosti
b/ náladovou tabuli a vzorkovnici materiálů – desku o velikosti A3 kde je zachycena atmosféra budoucího prostoru. Náladová tabule slouží k vytvoření Vaši představy o budoucím interiéru z pohledu citového – zvolení barev, materiálů, a bytových doplňků.
Vzorkovnice materiálů jsou konkrétní vzorky bytových textilií – čalounění, sedaček, židlí, vzorky závěsů, záclon, tapet a koberců nebo jiných podlahových krytin, fotografie nábytku, osvětlení a dalších bytových doplňků vystřižené z katalogů a vzorky nátěrových barev. Návrhář bude mít ještě k dispozici další možnosti obměny jednotlivých položek.
Cílem této schůzky je rozhodnout o všech jednotlivých komponentech, které budou ve Vašem interiéru použity. Po Vašem schválení všech vybraných položek, sestavíme finální vzorkovnici.

4. schůzka

Po zaplacení zbývajících 25% z celkové ceny za vypracování návrhu interiéru Vám návrhář na 4.schůzce předá:
a/ finální vzorkovnici
b/ seznam a kontakty výrobců nebo dodavatelů nábytků a doplňků zvolených do interiéru
c/ cenovou kalkulaci všech jednotlivých komponentů podle množství a metráže pro danou
místnost.


Realizace návrhu interiéru bytového prostoru
Pokud se rozhodnete zadat realizaci návrhu firmě Decent Art® návrhář Vám vypracuje podrobný plán realizace, který obsahuje časový harmonogram, přesný rozpočet za provedené práce a zakoupení vybavení (nábytku a doplňků) včetně provize za řízení celého projektu. Pokud s tímto časovým harmonogramem a cenovým rozpočtem souhlasíte, vypracuje firma Decent Art® smlouvu o dílo a zahájí realizaci projektu. Před započetím realizace je potřeba uhradit zálohu ve výši 80% z ceny projektu. Celková cena provize za realizaci je 15% z celkové ceny projektu.

Další variantou realizace je, že si zařízení můžete nakupovat sami a v případě zájmu Vám návrhář poskytne asistenční službu: 400,-Kč/hod.

home katalog produktůnávrhy interiérůpravidla prodeje - obchodní podmínkypartneřikontakt
Nákupní košík
0 kusů, 0
Partner Design discount Partner Dome Deco Partner Wall Dekor

Facebook Decent Art
1278382 zobrazení